showcases

VU-onderzoek: prijsprikkels om parkeergedrag te beïnvloeden werken

Op dinsdag 23 maart vond een seminar plaats over de bereikbaarheid van ziekenhuizen. Het seminar werd georganiseerd door Mobilteit.NU in samenwerking met de Taskforce Mobiliteitsmanagement en de Vereniging voor Technisch Facilitair Management in de Gezondheidszorg (VNTG).

Tijdens dit seminar presenteerde de VU cijfers over de effectiviteit van het parkeerregime bij het ziekenhuis Bronovo. Daaruit blijkt, dat medewerkers reageren op de prijsprikkels waarmee de werkgever het parkeergedrag van medewerkers beïnvloedt.

Bekijk de presentatie van de VU

Demo medewerkers applicatie

Deze demo toont de site die medewerkers kunnen raadplegen om te zien hoe zij er deze maand voor staan. De parkeerregeling kan worden nagelezen, het aantal keer dat een medewerker heeft geparkeerd en welke kosten zullen worden doorberekend.

Bekijk de demo

Bronovo kiest bij parkeren voor een Rekening Courantsysteem

Het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag koos als eerste ziekenhuis voor een gedifferentieerd parkeertarief voor medewerkers. Daarbij wordt parkeren per keer afgerekend. Minder parkeren (gewenst gedrag) scheelt de medewerker geld. met Interview met F. van Riel, in: Vervoermanagement Haaglanden, jaargang 9, nummer 3, december 2004

Download het artikel

Reacties zijn gesloten.